Archive for February, 2021

STATUTI I KOKSH MERR MIRATIMIN E IOC DHE MASR

Statuti i KOKSH merr miratimin e Ndërkombëtarëve dhe MASR  Pas zhvillimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të KOKSH datë 10.01.2021, bazuar në Kartën Olimpike dhe Ligjin për Sportin në Republikën e Shqipërisë, Statuti i miratuar në këtë Asamble ka marrë aprovimin dhe miratimin zyrtar të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë (MASR), si dhe Komitetit Olimpik […]