NJOFTIM

N J O F TI M

Asambleja e 17-të e  Përgjithshme Zgjedhore e KOKSH

Komiteti Ekzekutiv i KOKSH, në mbledhjen e tij të fundit, me Vendim nr.26, vendosi të thërrasë Asamblenë e 17-të të Përgjithshme të KOKSH për zgjedhjen e organeve drejtuese të tij,

 me datë 20 Shtator 2013 ,

ora 11.00, tek Hotel Tirana Internacional,

 Rendi i Ditës i miratuar i Asamblesë së Përgjithshme  :

  • Fjala e hapjes nga Znj.Ela Tase, Presidentja në Detyrë e KOKSH,
  • Dhënia e Urdhërave Olimpik,
  • Anëtarësime të reja,
  • Ngritja e Komisionit të Verifikimit të Akreditimeve,
  • Ngritja e Komisionit të Votimit,
  • Prezantimi i kandidatëve për Organet Drejtuese sipas Listës,
  • Fjala e kandidatëve  për President,
  • Procedura dhe mënyra e votimit,
  • Procesi i votimit, numërimit dhe shpallja e rezultateve,
  • Fjala përshëndetëse e Presidentit/es të zgjedhur nga Asambleja dhe mbyllja e punimeve.
Print Friendly

Comments are closed.