Henri RRUFA

henri rrufa albania

Identiteti

Sport
Kategoria

Data e lindjes
Vendi i lindjes
Trajner
Rezultatet

Qitje
10m Air Pistol

15/12/1997
Shqipëri (ALB)
Diana MATA
www.issf-sports.org

Federata

ME SHUME RRETH SPORTIT

zbuloni lojërat e radhës

Lajme

MË SHUMË PËR OLIMPISTËT

MË SHUMË RRETH...