Amanda LIKA

amanda lika albania

Identiteti

Sport
Kategoria

Data e lindjes
Vendi i lindjes
Trajner
Rezultatet

Xhudo
-63kg

24/06/2001
Shqipëri (ALB)
Erind CARA
www.ijf.org

Federata

ME SHUME RRETH SPORTIT​

zbuloni lojërat e radhës

Lajme

MË SHUMË PËR OLIMPISTËT

MË SHUMË RRETH...