Jon VRENOZI

Identiteti

Sport
Kategoria

Data e lindjes
Vendi i lindjes
Trajner
Rezultatet

Judo
-75kg

30/05/1998
Shqipëri (ALB)
Shkurt ÇULLHAJ
www.ijf.org

Federata

ME SHUME RRETH SPORTIT

zbuloni lojërat e radhës

Lajme

MË SHUMË PËR OLIMPISTËT

S2ABC Project

Sekretari i Përgjithshëm i KOKSH z.Gerti Shima, Kordinatore e Federatave...

MË SHUMË RRETH...